Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), site yöneticisinin site kullanıcılarından (bundan böyle Kullanıcılar olarak anılacaktır) aldığı kişisel bilgilerin kullanım kurallarını belirler (jet-xgame.com ) (bundan sonra Şirket). Bu Gizlilik Politikası, Sitenin tüm Kullanıcıları için geçerlidir. Politika metninde karşılaşılan tüm terimler ve tanımlar mevcut AB yasalarına uygun olarak yorumlanmaktadır. Kullanıcılar kişisel verilerinin bu Politikada açıklandığı gibi işlenmesini açıkça kabul ederler. Siteyi kullanmak, Kullanıcının Politikaya ve belirtilen bilgi işleme koşullarına koşulsuz olarak rıza göstermesi anlamına gelir.

Kullanıcı Politikanın şartlarını kabul etmediği sürece Kullanıcı Siteyi kullanmamalıdır.

1. Şirketin işlediği Kullanıcıların kişisel Bilgileri

1.1. Site, Politika tarafından belirlenen amaçlar için Kullanıcıların kişisel verilerini, Kullanıcılarla ilgili teknik ve diğer bilgileri toplar, bunlara erişir ve kullanır.
1.2. Teknik bilgiler kişisel veriler değildir. Şirket, Kullanıcıyı tanımlamanıza izin veren çerezleri kullanır. Çerezler, Kullanıcının hangi sayfaları ziyaret ettiği ve Kullanıcının sayfada geçirdiği süre de dahil olmak üzere, Kullanıcının etkinliği hakkındaki bilgileri işlemek için Şirketin kullanabileceği metin dosyalarıdır. Kullanıcı, tarayıcı ayarlarında çerezleri kullanma seçeneğini devre dışı bırakabilir.
1.3. Ayrıca, teknik bilgiler, Kullanıcının cihazında yüklü olan yazılımı kullanarak Siteyi kullanma sürecinde Şirkete otomatik olarak iletilen bilgiler anlamına gelir.
1.4. Kullanıcının kişisel verileri, Kullanıcının Sitede bir başvuru veya geri bildirim formu doldururken ve Siteyi daha sonra kullanırken Şirkete sağladığı bilgileri ifade eder. Şirkete verilmesi gereken bilgiler özel bir şekilde işaretlenmiştir. Diğer bilgiler Kullanıcı tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlanır.
1.5. Şirket ayrıca, kişisel veri sahibi tarafından kamuya açık hale getirilen veya yasaya uygun olarak yayınlanmaya veya zorunlu olarak ifşa edilmeye tabi olan verileri de işleyebilir.
1.6. Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz ve bu bilgilerin uygunluğunu değerlendiremez. Ancak Şirket, Kullanıcının kendisi hakkında güvenilir ve yeterli kişisel bilgi sağladığından ve bu bilgileri güncel tuttuğundan kaynaklanmaktadır.

2. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesinin amaçları

2.1. Kişisel verilerin toplanmasında Şirketin temel amacı, Kullanıcılara bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Kullanıcılar, Şirketin kişisel verilerini de kullanabileceğini kabul eder:

 • Sağlanan hizmetler çerçevesinde partinin tanımlanması;
 • Kullanıcıların isteği üzerine hizmet ve müşteri desteği sağlamak;
 • Hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı, Sitenin geliştirilmesi ve geliştirilmesi, teknik sorunların veya güvenlik sorunlarının giderilmesi;
 • Hizmetlerin, içeriklerin ve hizmetlerin reklamının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için analiz;
 • Kullanıcıların bilgi tercihlerine göre hizmetleri, hedefli pazarlamayı, hizmet güncellemelerini ve reklam tekliflerini kullanıcılara bildirmek;
 • Reklam materyallerini hedefleme; bireysel pazarlama mesajlarını e-posta, çağrı ve SMS yoluyla gönderme;
 • Kişisel olmayan verilere dayanarak istatistiksel ve diğer çalışmaların yürütülmesi.

2.2. Şirket, 2.1. maddede belirtilen amaçlar için kişisel olmayan teknik bilgileri kullanır.

3. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması için şartlar ve yöntemler.

3.1. Kullanıcı, başvuruyu göndererek kişisel verilerinin işlenmesini kabul eder (iletişim bilgilerini içeren herhangi bir yazılı veya elektronik talep).
3.2. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, Kullanıcının kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, sistematize edilmesi, biriktirilmesi, depolanması, rafine edilmesi (güncellenmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtımı, verilmesi, erişilmesi), kişisel bilgilerinin kişiselleştirilmesi, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi anlamına gelir.
3.3. Kullanıcının kişisel bilgileri ile ilgili olarak, Kullanıcının sınırsız sayıda kişiye kendi hakkıyla ilgili bilgileri gönüllü olarak paylaşması dışında, Kullanıcının kişisel bilgilerinin gizliliği korunur.
3.4. Şirket, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 • Kullanıcı bu tür eylemleri kabul ettiğini ifade etti;
 • Transfer, Kullanıcının belirli bir Site hizmetini kullanması veya belirli bir sözleşmeyi veya Kullanıcı sözleşmesini yerine getirmesi için gereklidir;
 • Kullanıcının Şirketle yapılan sözleşme ve anlaşmaların şartlarını, bu Politikayı veya belirli hizmetlerin kullanım koşullarını içeren belgeleri ihlal ettiği durumlarda Şirketin veya üçüncü tarafların haklarını ve meşru çıkarlarını koruyabilmesini sağlamak amacıyla;
 • Kullanıcının kişisel bilgilerinin kişisel olmayan hale getirilmesi yoluyla işlenmesi sonucunda, kişisel olmayan istatistikler elde edilir ve bunlar Şirket adına araştırma yapmak, iş yapmak veya hizmet sunmak için üçüncü bir tarafa iletilir.

4. Kullanıcının kişisel bilgilerini korumak için uygulanan önlemler

4.1. Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerinin yanlış veya yanlışlıkla erişilmesine, imha edilmesine, değiştirilmesine, engellenmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına ve üçüncü tarafların diğer suistimallerine karşı korunması için gerekli ve yeterli yasal, organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5. Anlaşmazlıkların çözümü

5.1. Bu Politikanın yönettiği ilişkilerden kaynaklanan olası tüm anlaşmazlıklar, mevcut AB yasalarının belirlediği şekilde çözülür.
5.2. Duruşma öncesi (iddia edilen) uyuşmazlık çözümü düzenine uymak zorunludur.

6. Ek koşullar

6.1. Şirket, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
6.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni baskısı tarafından aksi belirtilmediği sürece, yerleştirildiği andan itibaren yürürlüğe girecektir.
6.3. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Siteyi kullanmaya devam etmek, Kullanıcının bu tür değişiklikleri kabul ettiğini doğrular.